banner2

Samsun’un İlçeleri Ve Tarihleri Hakkında Bilgi

Karadeniz Haber- Samsun, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir şehirdir.

editör
editör
29 Haziran 2022 Çarşamba 13:40
Samsun’un İlçeleri Ve Tarihleri Hakkında Bilgi

Orta Karadeniz Bölümü’nde yer alan şehir Ordu, Sinop, Tokat ve Çorum ile komşudur. Ayrıca şehrin kuzeyinde Karadeniz bulunur. Karadeniz’in güzel şehirleri arasında yer alan Samsun 17 taneye ilçeye sahiptir. Bu ilçelerin isimleri şunlardır;
19 Mayıs
Asarcık
Ladik
Kavak
Atakum
İlkadım
Ayvacık
Havza
Alaçam
Vezirköprü
Terme
Salıpazarı
Yakakent
Çarşamba
Bafra
Canik
Tekkeköy
Samsun’un ilçelerinin özellikleri ve tarihlerine dair bilgiler ise aşağıdadır. Samsun ilçelerini daha yakından tanımak istiyorsanız makaleyi okuyabilirsiniz.

Samsun 19 Mayıs İlçesi Ve Tarihi
19 Mayıs Samsun’a bağlı ilçelerden birisidir. 2020 yılı itibariyle ilçenin nüfusu 26044 kişidir. İlçenin tarihi M.Ö 47 yıllarına ve Cenevizliler dönemine kadar dayanır. İlçede ilk yerleşme ise Türkmenler, Kuzey Kafkasya ve Dağıstan göçmenleri tarafından gerçekleşmiştir. 1878 yıllarında ilk yerleşmenin görüldüğü ilçe 1961 yılına kadar Engiz ismini kullanır ve 1961 yılı sonrasında Ballıca olarak anılmaya başlar. 19 Mayıs ismini alması ise 1988 tarihinde gerçekleşir. İlçe Milli Mücadele’nin başladığı yer olması açısından büyük öneme sahiptir.
 

Samsun Asarcık İlçesi ve Tarihi
Samsun’un ilçeleri arasında yer alan Asarcık’ın tarihi 1877-1878 yılında gerçekleşen Osmanlı-Rus savasıyla başlar. Bu savaştan kaçan Çerkezler bölgeye yerleşir ve bölgede yaşam başlar. İlk yerleşmenin görüldüğü tarihlerde bölge Biricik ve Biçincik köyü olarak anılır. 
Biçincik köyü olarak anılması 1959 tarihine kadar devam eden yerleşim yeri 1959-1987 yılına kadar ise Kavak ilçesine bağlı bir bucak olarak anılır. İlçenin 2020 yılı itibariyle nüfus sayısı 16706 kişidir.

Samsun Ladik İlçesi ve Tarihi
Samsun’a bağlı ilçeler arasında Ladik ilçesi de bulunur. Bu ilçenin tarihi M.Ö 2000 yıllarına kadar dayanır. Tarihi dönemde bölgede ilk hakimiyet kuranların ise Hititliler olduğu yapılan kazı çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır. İlçenin ismi tarihi dönemde Laodikiye olarak anılır. Ayrıca Ladik ilçesi 1925 yılına kadar Amasya iline bağlı bir ilçe olarak varlık sürdürür.

Samsun Kavak İlçesi ve Tarihi
Samsun’a bağlı olan 17 ilçeden bir tanesi de Kavak ilçesidir. Şehre uzaklığı 50 km olan ilçenin tarihi M.Ö 3500 yıllarına kadar dayanır. İlçede tarih boyunca Roma, Bizans, Osmanlı ve Selçuklular hakimiyet kurar. Osmanlı döneminde Yıldırım Beyazıt ilçeyi topraklarına katar. Kavak 1839 tarihine kadar Samsun merkezine bağlı bucak statüsünde yer alır. İlçe statüsü kazandığı tarih ise 1934 yılıdır.

Samsun Atakum İlçesi ve Tarihi
Atakum ilçesinin tarihi Danişmentliler dönemine kadar dayanır. Danişmentliler sonrası ilçe Selçuklular ve Osmanlı Devleti egemenliği altında kalır. İlçenin ismi 1994 yılına kadar Matosyon olarak anılır. belediye olarak kabul edilen Atakum’un ilçe statüsü olması ise 2008 yılında gerçekleşir.

Samsun İlkadım İlçesi ve Tarihi
İlkadım ilçesi Samsun’un nüfus sayısı bakımından en büyük ilçesidir. Karadeniz sahilinde yer alan ilçe aynı zamanda bölgenin en kalabalık ilçesi olma özelliğini taşır. İlçenin tarihi ise M.Ö varlık sürdüren Miletoslular’a kadar dayanır. İlçe sonraki dönemde ise Romalılar, Danişmentliler ve Osmanlı Devlete egemenliğine girer. İlçe ismini Atatürk’ün Samsun’a ilk adımı atmasından dolayı alır. İlkadım’ın ilçe olarak kabul edilmesi ise 2008 yılında gerçekleşir.

Samsun Ayvacık İlçesi ve Tarihi
Ayvacık Samsun şehrinin ilçeleri arasında yer alan ve tarihiyle ilgili ilk kayıtlara 1455 yılında rastlanan bir ilçesidir. Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajlarına sahip olan ilçe bu barajlar sayesinde ikiye ayrılmıştır. Eski kayıtlarda ismi Ayvacuk olarak geçen ilçe 1954 yılına kadar nahiye, 1960 yılı sonrası köy ve 1990 yılı itibariyle de ilçe olarak anılmaya başlamıştır.

Samsun Havza İlçesi ve Tarihi
Havza ilçesi Samsun’a bağlı ve Amasya iline komşu olan bir ilçedir. İlçenin tarihi Paleolitik döneme kadar dayanır. Ayrıca isminin Hitit hükümdarı Kavuzhan’dan dolayı Havza olarak anıldığı rivayetleri vardır. İlçede hüküm süren devletler arasında Selçuklular, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar vardır. Osmanlıların bölgede bulunduğu zamanlarda Havza Amasya’ya bağlı kabul edilmiştir. Havza’nın ilçe olması 1882 yılında ve Samsun iline bağlanması da 1925 yılında olmuştur.

Samsun Alaçam İlçesi ve Tarihi
Samsun’a bağlı olan 17 ilçe arasında Alaçam ismiyle anılan ilçeye de rastlanır. Bu ilçenin Samsun’a uzaklığı 78 km’dir ve bu özelliği ile şehre en uzak ilçeler arasında bulunmasıdır. İlçenin tarihi hakkındaki ilk bilgi M.Ö 5.yüzyıla dairdir. İlçede hakimiyet kuranlar ise Frigler, Persler, Lidyalılar, Selçuklular ve Osmanlılardır. Alaçam 1944 yılına kadar kasaba olarak anılmış ve 1944 yılı itibariyle ilçe unvanına kavuşmuştur.

Samsun Vezirköprü İlçesi ve Tarihi
Vezirköprü nüfus sayısı bakımından Samsun’un en küçük ilçesidir. İlçe Samsun’a 110 km uzakta bulunur. Tarihteki adı Kedegara olan ilçede ilk hakimiyet kuran devlet Hititler’dir. Bu nedenle ilçenin tarihi de M.Ö 2000 yılına kadar dayanır. Vezirköprü Amasya iline bağlı bir yerleşim yeriyken 1925 senesinde Samsun iline bağlanır. Ayrıca ilçe Amasya’ya bağlıyken Vezirköprüsü ismiyle anılmıştır.

Samsun Terme İlçesi ve Tarihi
Samsun’un ilçeleri arasında şehrin doğusunda yer alan Terme ilçesi de bulunur. Terme Ovası’nda kurulan bu ilçenin tarihçesi M.Ö 1000’nı gösterir. İlçenin tarihteki isimleri ise Termedon ve Termesus’tur. İlçeye tarihte Gaşkalar, Hititler ve Frigler gibi eski medeniyetler hakimiyet altına almıştır. Türklerin bölgeye gelmesinden sonrası ise beylikler, Osmanlılar ve Selçuklular egemenlik kurmuşlardır.

Samsun Salıpazarı İlçesi ve Tarihi
Salıpazarı Samsun’na 54 km uzaklıkta bulunan bir ilçedir. 1987 yılında Samsun’a bağlanan ilçe ismini sahip olduğu pazardan alır. Bölgede Kıpçaklar, Ermeniler, Peçenekler ve Gürcüler varlık sürdürmüştür. İlçe 2014 yılında Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ilçe kapsamına alınmıştır.

Samsun Yakakent İlçesi ve Tarihi
Samsun’a bağlı olan 17 ilçeden birisi olan Yakakent şehrin balıkçılık ve tütün ekonomisiyle dikkat çeken bir ilçedir. Ayrıca turistlerin tercih ettiği ilçelerden olan Yakakent 1963 yılında belediye olarak kabul edilmiştir ve 1991 yılına kadar kasaba statüsünde varlık sürdürmüştür. 1991 yılında ilçe olan Yakakent’in tarihi isme Gümenos veya Gümenus’tur. Bizanslıların egemenlik sürdüğü bilinen ilçenin o dönemdeki ismi ise Kominos’tur. İlçe 2020 yılı itibariyle 8703 kişilik nüfusa sahiptir.

Samsun Çarşamba İlçesi ve Tarihi
Çarşamba ilçesi Samsun’un insanlar tarafından ismi en fazla duyulan ilçesidir. Bu ilçe şehrin 3.büyük ilçesi olma özelliğini taşır. Şehrin doğusunda konumlanmış olan ilçenin şehre uzaklığı ise 36 km’dir. Çarşamba ilçesinde ilk hakimiyet kuranlar ise Frigler ve Hititler’dir. Sonrasında ise ilçe Persler, Osmanlılar, Bizanslılar, Romalılar ve Selçuklular’ın egemenliği altına girer. İlçenin tarihinin ise M.Ö 4000 dayandığı zannedilmektedir. Şehrin üçüncü büyük ilçesi olan Çarşamba’nın 2020 yılı nüfus sayısı ise 140 bin üzerindedir.

Samsun Bafra İlçesi ve Tarihi
Bafra ilçesi Samsun’un ikinci büyük ilçesidir ve ilçe nüfusu 144 binin üzerindedir. Bafra Ovası üzerinde kurulmuş olan ilçe denizden 20 km yüksekte konumlanmıştır. Bafra’nın tarihi ise M.Ö 521 yılında bölgeye hakimiyet kuran Fenikeliler’e kadar dayanır. İlçenin geçmişte anıldığı isimler ise Bavira ve Bafira’dır.
Samsun Canik İlçesi ve Tarihi
Samsun’un ilçelerinden olan Canik 2009 yılına kadar belde olarak anılmış ve 2009 yılı itibariyle ilçe olmuştur. Samsun’a uzaklığı 15 km olan Canik’in tarihi M.Ö 6 yüzyıla kadar dayanır. Bu dönemde denizci kavimler tarafından yerleşim yeri olarak kullanılan Canik sonraki dönemlerde birçok medeniyet tarafından tercih edilmiştir. Canik’te varlık sürdüren devletler arasında Persler, Bizans, Osmanlı Devleti ve Pontus Krallığı’dır.
İlçe Bandırma Vapuru ve Millî Mücadele Parkı Açık Hava Müzesi, Toptepe Tümülüsleri ve 19 Mayıs Stadyumu gibi önemli yerlere sahiptir. Bu nedenle turistler tarafından ilgi gören Samsun ilçesidir.

Samsun Tekkeköy İlçesi ve Tarihi
Samsun’un son ilçesi ise Tekkeköy isimli ilçedir. Bu ilçe şehrin en doğusunda yer alır. İlçenin tarihinin Bakır Çağı’na dayandığı yapılan kazılarla ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra ilçede Hititler, Pontus Devleti, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı Devleti varlık sürdürmüştür. Kurulduğu dönemde Tekke ismini alan bölge sonraki dönemde Tekkeköy ismini almıştır. İlçe bölgenin en eski mağaralarına sahiptir ve bu mağaralar Tekkeköy Mağaraları ismiyle anılır.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner4

banner3