Yusufeli Barajı'nda 'kano ve rafting'li 19 Mayıs coşkusu Yusufeli Barajı'nda 'kano ve rafting'li 19 Mayıs coşkusu

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- ONDOKUZ Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde; 39 ulusal, 6 uluslararası kurum desteği ile gerçekleştirilen ‘1'inci Uluslararası Teknoloji Transferi Sempozyumu’ 45 paydaş üniversitenin destekleriyle düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı ve Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyum, 39 ulusal, 6 uluslararası kurum desteğiyle gerçekleştirildi. Temel bilimlerden mühendisliğe, sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere kadar tüm alanlardaki teknolojik yeniliklerin dünya çapında sunulmasını, ticarileşme süreçlerinin kolaylaştırılmasını hedefliyor. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent), Ulusal Ajans, Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP), Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (TTP) katılımıyla hibrit olarak gerçekleştirilecek olan programda 6 farklı ülkeden yaklaşık 23’ü yabancı olmak üzere toplamda 500 bilim insanı katıldı. İki gün sürecek olan sempozyumda ayrıca Malezya Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Datuk Ts. Dr. Ahmad Fauzi Ismail, Endonezya IPB Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Satrıa ve Özbekistan Alfraganus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Makhmudov Muhammadismoil Mukhıtdınovıch davetli konuşmacı olarak katıldı. Sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Medeniyetler, mekan, zaman ve etkinlik açısından ya birbirlerini besleyen ve güçlendiren ya da çatışan dolayısıyla imha eden bir ilişki ağına sahiptir. İhya ya da imha eyleminde etkinlik, bilgi, teknik ve üretilen teknoloji ile mümkün olabilmektedir. Bu sahnede ya dayanışma, ya da savaş görülebilmektedir. Bu ağda, bilgi esastır ve evrenseldir; ancak teknik ve teknoloji bilgi ile özelleştirilen; dolayısıyla ait olduğu zaman ve mekânda medeniyeti farklılaştıran güçlü araçlardır” dedi.

‘ÖNCELİKLİ ALAN OLARAK DEĞERLENDİRİLMEKTE’

Teknoloji transferinin, gelişmekte olan ülkeler için zorunlu bir eylem olduğunu dile getiren Rektör Ünal, “Bugün sempozyumun konusu olan Teknoloji transferi, farkındalık gerektiren ve gelişmekte olan ifadesiyle tanımlanan ülkeler olarak bizim açımızdan zorunlu bir eylemdir. Zira bu transfer, dayanışma ve tatlı rekabet halinde olan millet ve medeniyetlerde yarışı sürdürmenin, dolayısıyla var oluşun ve etkinliği sağlamanın aracıdır. Çatışma halinde olan medeniyetlerde ise, zaman ve mekânda güvenin teminatı, etkin olabilmenin de vaz geçilmez şartıdır. Zira satın alabiliyor hatta almış olmak, kısıtlı bir gücü ifade etmektedir. Teknoloji beraberine getirdiği değer, dil ve kavramlarla, her geçen gün kültür içinde, eklemlenen ama kendi üretmediği için başkalaşan alanı büyütmektedir. Bu nedenle teknoloji, devletler arasındaki casusluk faaliyetlerinde öncelikli alan olarak değerlendirilmektedir” diye konuştu.

‘ÜNİVERSİTELER ARASI İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİNE İNANIYORUZ’

JopSocial uygulamasının donanımlarından bahseden Rektör Ünal, konuşmasına şöyle devam etti: “Coğrafyalarımız farklı olsa bile, aynı medeniyetin çocukları olarak, milletlerimizin istiklal, kültür ve medeniyetimizin de güven ve beka sorunu yaşadığı bir dünyada, öncelikle birbirimize, birbirimizin imkân ve istidadına muhtacız. Mevcut bilginin transferi, teknik ve teknolojide becerinin paylaşımı; daha da önemlisi bilgi üretim süreçlerinin sağlıklı işleyebilmesi açısından imkânlarımızın paylaşılması, insan kaynaklarımızın verimli kullanılması, dolayısıyla bilgi üretiminin sağlanması ve maliyetinin düşürülmesi hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle biz, üniversitelerimiz arasında ortak çalışma zeminini güçlendirme arayışı içindeyiz. Bu arayışın bir sonucu olarak ortaya çıkan, Üniversite-TTO ortaklığında ürettiğimiz ve marketlerde yerini alan jopSocial adlı mobil uygulamada, yapay zekâ yardımıyla, alanda uzmanlara erişimi kolaylaştıran ve hızlandıran; projelerde ortaklık, staj, iş ve çalışan bulma açısından da uygunluğu ölçümleyebilmekteyiz. Zira Teknolojik gelişme ve ürünler, onu geliştirebilecek beyinlerin, uygun yerlerde ve zamanlarda istihdamıyla mümkün olduğu her birimizin malumudur. Beyin göçü, bu nedenle risklidir”

‘BİRLİKTE ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR’

Başarı için ilk adımın, sonuç üretimine odaklanmak olduğunu ifade eden TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal, “Teknolojiden değer üretme konusundaki bilgilerin, teknolojiden etki yaratmaya doğru olan bir dönüşümün temelini oluşturmaktadır. Ancak, bu dönüşümü gerçekleştirmek için ne yapmak istediğimizden çok, nasıl yapmak istediğimiz daha da önemli hale geliyor. İşbirliği üzerine konuşuyor olabiliriz ancak asıl ihtiyacımız olan birlikte iş yapma v işbirliğiyle daha fazla sonuç üretme kültürünü benimsemektir. Teknoloji üretmek için işbirliği yeterli olabilir ancak etki oluşturmak için birlikte hareket etme ve işbirliği yapmak oldukça önemlidir. Bu nedenle, bugün burada daha fazla sonuç üretmek için çabalıyoruz. Hapemizin katkılarıyla, teknolojiyi etki yaratmaya dönüştürme yolunda adımlar atmaya hazırız” dedi.

‘ORGANİZE TEKNOLOJİ BÖLGELERİ’ DENİLMELİ

Organize Sanayi Bölgeleri yerine, ‘Organize Teknoloji Bölgeleri' denilmesi gerektiğini ifade eden Samsun Valisi Orhan Tavlı ise, “Teknoloji transferi noktasındaki çalışmalarda özellikle OMÜ, Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Samsun Teknopark, Samsun Ticaret Odası oldukça iyi ilerlemeler kaydetti. Bu gelişmelerle birlikte Samsun'da faaliyet gösteren organize sanayi bölgelerinin sayısı da 14'e çıktı. Şehrimizin bütün dinamiklerini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Şehirde bir üniversite kurulacaksa, bunun temeli topluma dayanmalı. Toplum her zaman işin içerisinde olmalı. Samsun, insan kaynağı açısından çok güçlü bir şehir. Bereketli topraklara sahip olan Samsun; Kızılırmak Deltası, Yeşilırmak, Vezirköprü ile birlikte tarım alanında oldukça verimli bir şehirdir. Tarımla birlikte ticaret ve sanayi de bu güce eşlik ediyor. Geldiğimiz noktada artık Organize Sanayi Bölgeleri yerine ‘Organize Teknoloji Bölgeleri' demek gerekiyor. Ayrıca teknoloji üretim gündeminde Teknopark'taki yatırım yapan firmaların yüzde 90'ı sanayi üretimi üzerine çalışmalarını yürütmektedir. Organize sanayi bölgelerini, Samsun Teknopark ve OMÜ ile bir araya getirmeye çalışıyoruz. Şehrin bütün dinamikleri ile iş birliği yaparak Samsun'u geliştirmek istiyoruz. Aynı zamanda büyük şehirlerde işinin uzmanı olan Organize Sanayi Bölge müdürlerini buraya transfer ettik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda kalkınma ajanslarımız ve kurumlarımız sahada etkinlik gösteriyorlar. Samsun'da düzenlenen teknoloji sempozyumunun Samsun'a, ülkemize ve özellikle de tüm insanlara hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen programa, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut Aydın, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. (DHA)