OMÜ Veteriner Fakültesi akademisyenlerinin geliştirdiği proje kapsamındaki 'Teşhis Bavulu', TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yaklaşık 2 milyon TL destek almaya layık görüldü. Türkiye'de tarımsal araştırma geliştirme (AR-GE) ve yenilik ekosistemine sunulan imkanların çıktı odaklı ve bütüncül olarak yönetilmesi amacıyla TÜBİTAK ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği çerçevesindeki “1003-Tarımsal Araştırmalar Ortak Çağrısı” kapsamında TÜBİTAK ARDEB'e önerilen projelerin bilimsel değerlendirme işlemleri tamamlandı.

‘BOLU’YA 600 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ KONSEPTİNDE HASTANE YAPMA ÇALIŞMAMIZ VAR’ ‘BOLU’YA 600 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ KONSEPTİNDE HASTANE YAPMA ÇALIŞMAMIZ VAR’

DESTEKLENMEYE DEĞER GÖRÜLEN 28 PROJEDEN BİRİ

Çağrı kapsamında önerilen 192 projeden 186’sı bilimsel değerlendirmeye alınırken 28 proje önerisinin desteklenmesine karar verildi. Bu doğrultuda OMÜ’ye ait desteklenen tek proje özelliğine sahip “İnfeksiyöz Pankreatik Nekroz Virüsü ve Viral Hemorajik Septisemi Virüsüne karşı Nükleik Asit Bazlı Dupleks Yatay Akışkanlı Tanı Kiti Geliştirilmesi” başlıklı proje yaklaşık 2 milyon TL’lik bütçeyle destek programına alındı.

Fikri mülkiyet haklarının, Veteriner Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Harun Albayrak ve Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Tamer’e ait olduğu AR-GE projesinin ekibinde ayrıca Prof. Dr. Zafer Yazıcı, Prof. Dr. Semra Gümüşova, Dr. Araş. Gör. Bahadır Müftüoğlu, Araş. Gör. Hanne Nur Kuruçay, Araş. Gör. Seda Gözel de yer alıyor.

Projede yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanlığı paydaşı olarak Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünden Dr. Hamza Kadı ile veteriner hekimler Fatih Doğan ve Serdar Yıldırım görev alacak.

BİR NEVİ MİNİ MOBİL LABORATUVAR: TEŞHİS BAVULU

Projeyle oluşturulacak ‘Teşhis Bavulu’, sahadaki önemli viral balık hastalıklarının hızlı ve güvenilir teşhisine olanak sağlayacak. 36 ayda tamamlanması planlanan proje sonucunda teşhis kiti kullanılarak bir bavul hazırlanması hedefleniyor. Söz konusu bavul, bir nevi mini mobil laboratuvar işlevi görecek ve sahada kolaylıkla kullanılabilecek.

SAHADA HIZLI VE KOLAY TEŞHİS YAPILACAK

Özellikle küçük ölçekli üreticilerin verimliliğini arttıracak olan ‘Teşhis Bavulu’ ile sahada hızlı ve kolay teşhis yapılabilecek ve böylelikle enfeksiyöz (enfeksiyon yapan, bulaşıcı) etkenler hakkında erken karar verilebilecek. Bu sayede su ürünleri yetiştiriciliğindeki viral etkenlerin takibi yapılabilecekken üreticilerin maruz kaldığı ekonomik risklerin ve tehditlerin azaltılması yönünde önemli mesafe alınacak. (DHA)